Four-axle wagon, model Habis-6/8 (Trapo)

Four-axle wagon, model Habis-6/8 (Trapo)